foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


 

png logo

  • Suburti, suvienyti senovinės technikos entuziastus bei savininkus, siekiant užtikrinti šios technikos apsaugą ir taip ją išsaugant ateities kartoms;
  • Vykdyti švietėjišką veiklą, pristatant, demonstruojant senovinę techniką visuomenei, taip pat supažindinant su šia technika, jos istorija bei populiarinant ją jaunimo tarpe;
  • Tęsti aktyvų dalyvavimą organizuojant tarptautinį tradicinį senovinės technikos suvažiavimą „Mes važiuojame“ bei organizuoti kitus panašaus pobūdžio renginius;
  • Bendradarbiauti su kitais senovinės technikos klubais, dalyvauti jų organizuojamuose renginiuose tiek Lietuvoje, tiek užsienyje;
  • Garsinti bei populiarinti Pasvalio krašto vardą bei jo tradicijas ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.